Witamy w szkole im. Jana Kochanowskiego.

Polska Szkoła im.Jana Kochanowskiego mieści się w Norridge, Illinois i jest niedochodową organizacją, której celem jest nauka dzieci polskich emigrantów, języka polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej.
 

Prowadzimy również lekcje religii z możliwością otrzymania Sakramentów Świętych (I Komunii Św. i Bierzmowania). Polska grupa etniczna jest liczna w miasteczkach Norridge i Harwood Heights, jak i w innych dzielnicach w północno-zachodniej części Chicago.

 

W naszych uczniach pokładamy nadzieję, że przyszła dobrze wykształcona, dwujęzyczna Polonia będzie coraz więcej znaczyc w środowisku amerykańskim i będzie miała większe możliwości w uzyskaniu lepszych stanowisk pracy.Polska Szkoła Jana Kochanowskiego mieści się w budynku Ridgewood High School w Norridge Il. Szkoła jest otwarta  w soboty w godzinach od 9 rano do 3 po południu.

 

Adres Korespondencyjny / Mailing Address
Szkoła Polska im. Jana Kochanowskiego
PO. BOX 56952 Chicago IL, 60656

Szkolakochnowskiego.org
Realizacja websiteschicago