×

Polska Szkola im. Jana Kochanowskiego

7500 W Montrose Ave,
Norridge, IL 60706

Kontakt

Adres Korespondencyjny / Mailing Address:

Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego
P.O. BOX 56952
Chicago IL, 60656

Szkoła jest otwarta w soboty w godzinach od 9 rano do 3 po południu.
Prosimy o kontakt poczta elektroniczna psjkochanowski@gmail.com

Telefon:

Dyrektor Szkoly- Daniel Lach: (708) 207-4209
Prezes Zarządu- Alicja Denert:(708) 415-0441

Adres naszej szkoły:

Ridgewood High School
7500 W Montrose Ave
Norridge, IL 60706