×

Polska Szkola im. Jana Kochanowskiego

7500 W Montrose Ave,
Norridge, IL 60706

Zapisy

Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego w Norridge zaprasza wszystkie dzieci w swoje progi.
W celu ulepszenia tegorocznej rejestracji, serdecznie prosimy rodziców których dzieci obecnie uczęszczają do naszej szkoły, o odebranie gotowych Kart Wpisowych Ucznia w lobby szkoły.
Szkoła zapewnia naukę języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej. Przyjmujemy dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i 3–letniego liceum. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00am – 1:45 pm, w budynku Ridgewood High School (wejście od ulicy Montrose Ave).
Dzieci można zapisać drogą pocztową lub doręczając formularze wraz z zapłatą bezpośrednio w szkole. Prosimy pobrać formularze, wypełnić, wystawić czek na „Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego”.

Karta Wpisowa Ucznia

2017/2018 (formularz zapisu) Formularz na książki
Wszystkie książki będą dostępne w szkole w ciągu 5 dni po zamówieniu i uiszczeniu opłaty.
Wypełnioną Kartę Wpisową Ucznia wraz z formularzem na książki oraz czekiem za całość prosimy odesłać na adres:
Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego

P. O. Box 56952
Chicago, IL 60656
Szkoła oferuje świetlicę, zajęcia tańca, plastyczne oraz muzyczne. Wszystkie zajęcia dodatkowe są odpłatne:

Formularze na zajęcia dodatkowe i więcej informacji dostępne wkrótce
Opłaty szkolne za rok 2017/2018 są następujące:
Rodzina z jednym dzieckiem $425.00 + $40.00 dyżur
Rodzina z dwojgiem dzieci $665.00 + $40.00 dyżur
Rodzina z trojgiem dzieci $805.00 + $40.00 dyżur

Zasady rejestracji na rok szkolny. Zasady oplat w ratach 2017.18

*Uczniowe klasy maturalnej płacą $50 więcej*
Powyższe stawki czesnego zawierają opłatę za lekcje religii.
Każda rodzina jest zobowiązana do jednego dyżuru w ciagu roku szkolnego. Opłata pobrana podczas rejestracji w kwocie $40.00 bedzie zwrócona po odbyciu dyżuru.
Prosimy o sprawdzenie harmonogramu dyżurówi rezerwacje dni.
Po więcej informacji proszę wysłać e-mail na adres: psjkochanowski@gmail.com