×

Polska Szkola im. Jana Kochanowskiego

7500 W Montrose Ave,
Norridge, IL 60706

Zapisy

Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego w Norridge zaprasza wszystkie dzieci w swoje progi.
Szkoła zapewnia naukę języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej. Przyjmujemy dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i 3–letniego liceum. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00am – 1:45 pm, w budynku Ridgewood High School (wejście od ulicy Montrose Ave).
Dzieci można zapisać drogą pocztową lub doręczając formularze wraz z zapłatą bezpośrednio w szkole. Prosimy pobrać formularze, wypełnić, wystawić czek na „Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego”.

Karta Wpisowa Ucznia

2019/2020 (formularz zapisu) Formularz na książki
Wszystkie książki będą dostępne w szkole w ciągu 5 dni po zamówieniu i uiszczeniu opłaty.
Wypełnioną Kartę Wpisową Ucznia wraz z formularzem na książki oraz czekiem za całość prosimy odesłać na adres:
Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego

P. O. Box 56952
Chicago, IL 60656
Szkoła oferuje świetlicę, zajęcia tańca, plastyczne oraz muzyczne. Wszystkie zajęcia dodatkowe są odpłatne:Opłaty szkolne za rok 2019/2020 są następujące:

Poniższe stawki czesnego zawierają opłatę za lekcje religii.

Rodzina z jednym dzieckiem $ 445.00 + $40.00 dyżur

Rodzina z dwojgiem dzieci $ 685.00 + $40.00 dyżur

Rodzina z trojgiem lub więcej dzieci $ 825.00 + $40.00 dyżur

Uczniowie klasy maturalnej płacą $60.00 więcej 

(opłatę należy uregulować u wychowawcy klasy do końca października)

Uwaga!!!!!!Chcąc dokonać płatności za szkołę w ratach należy przedłożyć odpowiednią dokumentację do Dyrektora szkoły ( decyzje o możliwości dokonania płatności za szkole w systemie ratalnym podejmuje  Dyrektor szkoły)

Opłata za dyżur podlega zwrotowi po wcześniejszym odpracowaniu DWÓCH dyżurów w trakcie trwania roku szkolnego

Opłata do archidiecezji za każde dziecko uczęszczające na lekcje religii wynosi $5.00

OPłATA ZA LICENCJE (katecheza)

1 dziecko –$ 5.00 2 dzieci – $ 10.00 3 dzieci – $ 15.00

Po więcej informacji proszę wysłać e-mail na adres: psjkochanowski@gmail.com